โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดในลำดับต้น ๆ สาเหตุสำคัญก็เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย การหาแนวทางป้องกันและกระบวนการรักษาจึงมีความสำคัญมาก เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโรคหัวใจหายขาดและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป.

ปัญหาโรคหัวใจในปัจจุบันมีหลากหลายแบบ เช่น หัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หัวใจอุดตัน หัวใจล้มเหลว ระบบไฟฟ้าในหัวใจเต้นผิดปกติ แต่โรคหัวใจที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตได้มาก จะเป็นกรณีหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดอุดตัน ที่มักจะพบอยู่เป็นประจำในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.

โรคหัวใจ

เมื่อพบว่าเป็นหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดอุดตัน ก็มักจะมีอาการตามมาด้วยโรคหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเพราะหัวใจขาดเลือด และส่งผลให้ระบบไฟฟ้าในหัวใจรวนได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 6 คนต่อหนึ่งชั่วโมง ซึ่งอาจมีตัวเลขที่มากขึ้นได้หากพิจารณาตามขนาดของจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี.

สาเหตุโรคหัวใจ รูปแบบพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

1. กรรมพันธุ์ ที่จะส่งผ่านมาจากทางบิดา มารดา ที่เป็นโรคหัวใจ จะส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าปกติ

2. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเอง เช่น เป็นไขมันสูง ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน แต่ไม่ควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งการกิน การออกกำลังกาย รวมไปถึงการสูบบุหรี่ ส่งผลทำให้สามารถเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้

สำหรับคำแนะนำ ในผู้สูงอายุ ต้องอธิบายว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้ว แต่ได้สั่งสมมาตั้งแต่อายุน้อย ๆ เปรียบเสมือน ท่อนํ้าที่สะสมสิ่งต่าง ๆ จนท่อสกปรก ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสะสมเพียงไม่กี่วัน หรือไม่กี่ปี แต่ใช้เวลานานถึง 10 ปี จึงจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้

ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทในการดูแลตัวเองตั้งแต่ยังวัยรุ่นและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง อาทิ หนังสัตว์ หมูสามชั้น ของทอด หมั่นออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพอยู่เสมอ

หลายคนอาจคิดว่า ออกกำลังกายทุกวันสุขภาพจะแข็งแรง ไม่น่าจะเป็นโรคอะไร แต่การที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดไขมันในเลือดว่าสูงหรือไม่ หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นหรือไม่ บางคนคิดว่าร่างกายผอม ไม่คิดว่าจะเป็นโรคหัวใจ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะคนที่มีรูปร่างผอม บางทีอาจจะสูบบุหรี่จัด หรือมีกรรมพันธุ์ที่แย่มากก็สามารถเป็นโรคหัวใจได้ ไม่ต่างจากคนที่มีรูปร่างอ้วนและนํ้าหนักเกินกว่าปกติ

สิ่งสำคัญเน้นยํ้าอีกทีว่า ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การขจัดความเครียดที่เกิดจากการทำงาน เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้นั่นเอง.

อาการโรคหัวใจ

วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่สำคัญได้แก่

 • ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยการออกกำลังกายตามสุขภาพ จำกัดอาหารไขมัน กินอาหารมีประโยชน์ ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง และรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอเริ่มตั้งแต่อายุ 18 – 20 ปี
 • ปรึกษาแพทย์เสมอเมื่อมีความกังวลในอาการหรือสงสัยในสุขภาพของตนเอง.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure)หมายถึง ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ

สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว

 1.  ความดันโลหิตสูง เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหนาตัวต้องทำงานมากขึ้น และเกิดล้มเหลวได้
 2.  ลิ้นหัวใจ เช่น โรคหัวใจรูมาติกทำให้ลิ้นหัวใจตีบ หรือมีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
  โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 3.  โรคปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพองก็สามารถทำให้หัวใจห้องขวาวาย
 4.  โรคเบาหวาน ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากโรคหัวใจร่วมด้วยคือผู้ป่วยมักจะอ้วน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
 5.  หัวใจเต้นผิดปกติ อาจจะเต้นผิดจังหวะ หรือเต้นช้าเกินไป หรือเต้นเร็วเกินไป ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างเพียงพอ
 6.  สารพิษ เช่น สุราหรือยาเสพติด ซึ่งจะทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น
 7.  ผู้ป่วยที่มีโลหิตจางมาก ก็จำทำให้เกิดหัวใจวาย
 8.  ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในอนาคต ได้แก่
1.   การสูบบุหรี่
2.   การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
3.   การขาดการออกกำลังกาย
4.   ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน (อ้วน)

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่มีการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมากพอจึงเกิดอาการของหัวใจวาย  โปรดจำไว้ว่าการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่การรักษาแล้วหายขาด การรักษาเป็นการปรับให้ร่างกายสู่สมดุล ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องร่วมมือในการรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต หลักในการรักษา มีดังนี้

 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต
 2. การใช้ยารักษา
 3. การดูแลเรื่องอาหาร
 4. การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การทำBalloon  หลอดเลือดหัวใจ   การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 5. การใส่เครื่องมือเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจ

การป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจเมื่อเป็นแล้วมักจะรักษาไม่หาย ดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
1.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เช่น กาออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงอาหารมันๆ อาหารเค็ม รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่เครียด งดการสูบบุหรี่ จำกัดการดื่มสุรา
2.  รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ
3.  ตรวจร่างกายประจำปี
4.  การรักษาโรคพื้นฐาน เช่น การเต้นหัวใจที่ผิดปกติ  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคธัยรอยด์เป็นพิษ.

Leave a comment

LEAVE A REPLY